Fordonstyp: Grävmaskiner    
Märke: ÅKERMAN Modell: EC150, EC130

Smörjställe: Kategori: Liter: Agrol rekomenderar: Kod: Viskositet & anm:
Bandmotorer Transmissionsoljor 2 x 2,7 Agrol Hypoid
Agrol Hypoid Syntet

GL-5 SAE 80W-90
Hydraultank Hydrauloljor,Hydrauloljor 150 Agrol Hydraul SHS 32
Agrol Mendo 32 Bio
Agrol Hydraul SHS 46
Agrol Mendo 46 Bio

H-32,H-46
Kylsystem Kylarvätskor 35 Agrol Glykol Super

KVS
Motor inkl. oljekylare Motoroljor 8,1 Agrol Turbo Super
Agrol Mega Truck
Agrol Mega Syntet
Agrol Super Syntet

CD/CE A SAE 15W/-0 från -15 till +40°C
Svängväxel Transmissionsoljor 15 Agrol Hypoid
Agrol Hypoid Syntet

GL-5 SAE 80W-90