Fordonstyp: Grävmaskiner    
Märke: VOLVO Modell: EC240

Smörjställe: Kategori: Liter: Agrol rekomenderar: Kod: Viskositet & anm:
Hydraultank Hydrauloljor 190 Agrol Hydraul SHS 46
Agrol Mendo 46 Bio

H-46
Kylsystem Kylarvätskor 26,5 Agrol Glykol Super

KVS
Motor Motoroljor 25,5 Agrol Mega Truck
Agrol Mega Syntet
Agrol Super Syntet

CG-4 SAE 10W-30
Reduktionsväxel framdrivning Transmissionsoljor,Transmissionsoljor 2x5,2 Agrol Transmission GX
Agrol Hypoid Syntet
Agrol Hypoid
Agrol Hypoid Syntet

GL-4 A,GL-5 SAE 80W-90 alt. CD/CE 10W-30
Reduktionsväxel svängning Transmissionsoljor,Transmissionsoljor 12 Agrol Transmission GX
Agrol Hypoid Syntet
Agrol Hypoid
Agrol Hypoid Syntet

GL-4 A,GL-5
Svängkrans Smörjfett 36 Agrol Universalfett