Fordonstyp: Grävmaskiner    
Märke: Volvo Modell: EC240C / EC290C

Smörjställe: Kategori: Liter: Agrol rekomenderar: Kod: Viskositet & anm:
Bandens reduktionsväxlar 240 / 290 Transmissionsoljor 2X5,2 / 6,2 Hypoid 80W-90
Hypoid LS
Hypoid LS Syntet

Hydraulsystem Tank / Totalt Hydrauloljor 195 / 400 Hydraul SHS

SHS 32,SHS 46
Kylsystem Kylarvätskor 36 Kontakta Agrol

OAT
Motor inkl.filter Motoroljor 30 Mega Truck 15W-40
Mega Syntet 10W-40

Svängkrans Smörjfett 36 Entreprenadfett Syntet

Svängväxelåda 240 / 290 Transmissionsoljor 42349 Hypoid 80W-90
Hypoid LS
Hypoid LS Syntet

Tappar och Bussningar Smörjfett Entreprenadfett Syntet
alt. Super