Fordonstyp: Grävmaskiner    
Märke: Volvo Modell: EC360C / EC460C

Smörjställe: Kategori: Liter: Agrol rekomenderar: Kod: Viskositet & anm:
Bandens reduktionsväxlar 360 / 460 Transmissionsoljor 2X 6,2 / 5,5 Hypoid 80W-90
Hypoid LS
Hypoid LS Syntet

Hydraulsystem 360 Tank / Totalt Hydrauloljor 220 / 500 Hydraul SHS

SHS 32,SHS 46
Hydraulsystem 460 Tank / Totalt Hydrauloljor 270 / 525 Hydraul SHS

SHS 32,SHS 46
Kylsystem Kylarvätskor 60 Kontakta Agrol

OAT
Motor inkl.filter Motoroljor 42 Mega Truck 15W-40
Mega Syntet 10W-40

Svängkrans Smörjfett 45 Entreprenadfett Syntet

Svängväxellåda Transmissionsoljor 6 Hypoid 80W-90
Hypoid LS
Hypoid LS Syntet

Tappar och Bussningar Smörjfett Entreprenadfett Syntet
alt. Super