Fordonstyp: Grävmaskiner    
Märke: Volvo Modell: ECR145C

Smörjställe: Kategori: Liter: Agrol rekomenderar: Kod: Viskositet & anm:
Bandens reduktions växel Transmissionsoljor 2X 3,5 Hypoid 80W-90
Hypoid LS
Hypoid LS Syntet

Hydraulsystem Tank/Totalt Hydrauloljor 85/210 Hydraul SHS

SHS 32,SHS 46
Kylsystem Kylarvätskor 21,3 Kontakta Agrol

OAT
Motor inkl.filter Motoroljor 15,5 Mega Truck 15W-40
Mega Syntet 10W-40

Svängkrans Smörjfett 11 Entreprenadfett Syntet

Svängväxellåda Transmissionsoljor 3,8 Hypoid 80W-90
Hypoid LS
Hypoid LS Syntet

Tappar och Bussningar Smörjfett Entreprenadfett Syntet
alt. Super