Fordonstyp: Skördetröskor    
Märke: CLAAS Modell: Lexion 510-560

Smörjställe: Kategori: Liter: Agrol rekomenderar: Kod: Viskositet & anm:
Fördelningsväxel Transmissionsoljor 3,3 Hypoid 80W-90
Hypoid Syntet 75W-90

Hydraulsystem Hydrauloljor Ca: 30 Hydraul SHS SH

SHS 46,SH 68
Kylsystem Kylarvätskor Kontakta Agrol

Motor Cat 3126B/C-6,6 Motoroljor 28 Tera Truck 10W-40
Mega Truck 15W-40
Mega Syntet 10W-40

Motor Cat C-10 / C-13 Motoroljor 34 Tera Truck 10W-40
Mega Truck 15W-40
Mega Syntet 10W-40

Motor Cat C-9 Motoroljor 32 Tera Truck 10W-40
Mega Truck 15W-40
Mega Syntet 10W-40

Planetväxlar 3 meters Transmissionsoljor 7,5 vardera Hypoid 80W-90
Hypoid Syntet 75W-90

Slutväxlar 19t/tvåstegs Transmissionsoljor 7,5 vardera Hypoid 80W-90
Hypoid Syntet 75W-90

Slutväxlar 21t/enstegs Transmissionsoljor 9,5 vardera Hypoid 80W-90
Hypoid Syntet 75W-90

Utmatningsväxel Transmissionsoljor 1,35 Hypoid 80W-90
Hypoid Syntet 75W-90

Växellåda Transmissionsoljor 10,8 Hypoid 80W-90
Hypoid Syntet 75W-90